Miten Web 2.0:n mahdollisuuksia voi hyödyntää markkinoinnissa, tuotekehityksessä, sisäisessä yhteistyössä, oppimisessa ja opetuksessa.


Kirjallisuuskatsauksen on tehnyt kesällä 2007 Psycon Oy:lle tekn.yo. Mikko Lahti, joka on opiskellut tietotekniikkaa ensin vuoden Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa ja sitten syksystä 2005 lähtien Teknillisessä Korkeakoulussa Otaniemessä.

Työn tekemiseen on käytetty apuna kotiverkkoon asennettua MediaWikiä.

Web 2.0:n periaatteiden mukaisesti kirjallisuuskatsaus on avoimesti kaikkien luettavissa ja siihen toivotaan lukijoiden kommentteja, parannusehdotuksia ja parannuksia, täydennyksiä ja lisäyksiä.


Sisällisluettelo


1. Mitä käsite Web 2.0 tarkoittaa?

2. Web 2.0:n mahdollistaman yhteistyön yleisiä periaatteita

3. Web 2.0:n tyypilliset ominaisuudet

4. Mitä uusia toimintatapoja Web 2.0 tuo yritysmaailmaan?

5. Blogit

5.1 Mitä blogit ja blogaaminen ovat?
5.2 Kuinka blogittaa?
5.3 Oman blogin tuominen esille
5.4 Blogaamisen mahdollisuudet
5.5 Blogaamisen esteet
5.6 Yrityksen ulkoiset blogit
5.7 Yrityksen sisäiset blogit
5.8 Blogaamisen riskit ja vaarat

6. Wikit

6.1 Mitä wikit ovat?
6.2 Kuinka wikittää?
6.3 Wikien käytön virheitä
6.4 Wikin käyttökohteita yrityksessä

7. Rss ja Atom-syötteet ja mashup

8. Yhteistyö oppimisessa ja opetuksessa


Lähdeluettelo


  • Ebersbach, A. , Glaser, M. ja Heigl, R., Wiki Web Collaboration, 2005
  • Hintikka, K.A., Web 2.0 - johdatus internetin uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin, TIEKE tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus RY:n julkaisusarja, 2007
  • Holtz, S. ja Demopoulos, T., Blogging for business, 2006
  • Klobas, J., Wikis: Tools for Information Work and Collaboration, 2006
  • Palloff, R.M. ja Pratt, K., Collaborating Online : Learning together in Community, 2005
  • Scoble, R. ja Israel, S., Naked Conversations, how blogs are changing the way businesses talk with customers, 2006
  • Tapscott, D. ja Williams, A.D., Wikinomics, 2006
  • Woods, D. ja Thoeny, P., Wikis for Dummies, 2007